Phụ tùng gioăng bộ trao đổi nhiệt RX-30, RX-50, LX-30