Thiết bị trao đổi nhiệt dạng hàn

Thiết trao đổi nhiệt hàn kín BXC1C-90

Nhà cung cấp HISAKA Xuất xứ Nhật Bản Dòng chảy đường chéo Áp suất max  Vật liệu Đồng 2,8 Mpa,  vật liệu Niken - Nhiệt độ 200°C max. Diện tích truyền nhiệt 98 m²/unit Vật liệu tấm SUS316 Yêu cầu báo giá Close YÊU CẦU BÁO GIÁ ...

Thiết trao đổi nhiệt hàn kín BX-70

Nhà cung cấp HISAKA Xuất xứ Nhật Bản Dòng chảy Song song & đường chéo Áp suất max  Vật liệu Đồng 3,3 Mpa,  vật liệu Niken 1.3 Mpa Nhiệt độ 200°C max. Diện tích truyền nhiệt 52 m²/unit Vật liệu tấm SUS316 Yêu cầu báo giá Close YÊU CẦU BÁO...

Thiết bị trao đổi nhiệt hàn kín Hisaka BX-514

Nhà cung cấp HISAKA Xuất xứ Nhật Bản Dòng chảy Song song Áp suất max  Vật liệu Đồng 4,2 Mpa,  vật liệu Niken 2.3 Mpa Nhiệt độ 200°C max. Diện tích truyền nhiệt 20 m²/unit Vật liệu tấm SUS316 Yêu cầu báo giá Close YÊU CẦU BÁO GIÁ ...

Bộ trao đổi nhiệt hàn kín Hisaka BX-30

Nhà cung cấp HISAKA Xuất xứ Nhật Bản Dòng chảy Song song Áp suất max  Vật liệu Đồng 4,2 Mpa,  vật liệu Niken 2.3 Mpa Nhiệt độ 200°C max. Diện tích truyền nhiệt 6.2 m²/unit Vật liệu tấm SUS316 Yêu cầu báo giá Close YÊU CẦU BÁO GIÁ ...

Thiết bị trao đổi nhiệt hàn kín Hisaka BX-20

Nhà cung cấp HISAKA Xuất xứ Nhật Bản Dòng chảy Song song Áp suất max  Vật liệu Đồng 4,2 Mpa,  vật liệu Niken 2.0 Mpa Nhiệt độ 200°C max. Diện tích truyền nhiệt 3 m²/unit Vật liệu tấm SUS316 Yêu cầu báo giá Close YÊU CẦU BÁO GIÁ ...

Thiết bị trao đổi nhiệt hàn kín Hisaka BX-15

Nhà cung cấp HISAKA Xuất xứ Nhật Bản Dòng chảy Đường chéo Áp suất max  Vật liệu Đồng 3,0 Mpa,  vật liệu Niken 1.0 Mpa Nhiệt độ 200°C max. Diện tích truyền nhiệt 0.9 m²/unit Vật liệu tấm SUS316 Yêu cầu báo giá Close YÊU CẦU BÁO GIÁ ...

Bộ đổi nhiệt hàn kín Hisaka BX-05

Nhà cung cấp HISAKA Xuất xứ Nhật Bản Dòng chảy Đường chéo Áp suất max  Vật liệu Đồng 4,2 Mpa,  vật liệu Niken 3.0 Mpa Nhiệt độ 200°C max. Diện tích truyền nhiệt 0.5 m²/unit Vật liệu tấm SUS316 Yêu cầu báo giá Close YÊU CẦU BÁO GIÁ ...

Thiết trao đổi nhiệt hàn kín hisaka

Nhà cung cấp HISAKA Xuất xứ Nhật Bản Dòng chảy Song song, Đường chéo Áp suất max  1,5 Mpa - 4,2 Mpa Nhiệt độ 200°C max. Diện tích truyền nhiệt 0.3m²/unit - 98m²/unit Vật liệu tấm SUS316 Yêu cầu báo giá Close YÊU CẦU BÁO GIÁ ...

Thiết trao đổi nhiệt hàn kín BX-02

Nhà cung cấp HISAKA Xuất xứ Nhật Bản Dòng chảy Song song Áp suất max  Vật liệu Đồng 4,2 Mpa,  vật liệu Niken 1,5Mpa Nhiệt độ 200°C max. Diện tích truyền nhiệt 0.3m²/unit Vật liệu tấm SUS316 Yêu cầu báo giá Close YÊU CẦU BÁO GIÁ ...