Thiết bị trao đổi nhiệt dạng hàn

Thiết trao đổi nhiệt hàn kín BXC1C-90

Nhà cung cấp HISAKAXuất xứ Nhật BảnDòng chảy đường chéoÁp suất max  Vật liệu Đồng 2,8 Mpa,  vật liệu Niken -Nhiệt độ 200°C max.Diện tích truyền nhiệt 98 m²/unitVật liệu tấm SUS316 Yêu cầu báo giá Close YÊU CẦU BÁO GIÁ...

Thiết trao đổi nhiệt hàn kín BX-70

Nhà cung cấp HISAKAXuất xứ Nhật BảnDòng chảy Song song & đường chéoÁp suất max  Vật liệu Đồng 3,3 Mpa,  vật liệu Niken 1.3 MpaNhiệt độ 200°C max.Diện tích truyền nhiệt 52 m²/unitVật liệu tấm SUS316 Yêu cầu báo giá Close YÊU CẦU BÁO GIÁ ...

Thiết bị trao đổi nhiệt hàn kín Hisaka BX-514

Nhà cung cấp HISAKAXuất xứ Nhật BảnDòng chảy Song songÁp suất max  Vật liệu Đồng 4,2 Mpa,  vật liệu Niken 2.3 MpaNhiệt độ 200°C max.Diện tích truyền nhiệt 20 m²/unitVật liệu tấm SUS316 Yêu cầu báo giá Close YÊU CẦU BÁO GIÁ...

Bộ trao đổi nhiệt hàn kín Hisaka BX-30

Nhà cung cấp HISAKAXuất xứ Nhật BảnDòng chảy Song songÁp suất max  Vật liệu Đồng 4,2 Mpa,  vật liệu Niken 2.3 MpaNhiệt độ 200°C max.Diện tích truyền nhiệt 6.2 m²/unitVật liệu tấm SUS316 Yêu cầu báo giá Close YÊU CẦU BÁO GIÁ...

Thiết bị trao đổi nhiệt hàn kín Hisaka BX-20

Nhà cung cấp HISAKAXuất xứ Nhật BảnDòng chảy Song songÁp suất max  Vật liệu Đồng 4,2 Mpa,  vật liệu Niken 2.0 MpaNhiệt độ 200°C max.Diện tích truyền nhiệt 3 m²/unitVật liệu tấm SUS316 Yêu cầu báo giá Close YÊU CẦU BÁO GIÁ...

Thiết bị trao đổi nhiệt hàn kín Hisaka BX-15

Nhà cung cấp HISAKAXuất xứ Nhật BảnDòng chảy Đường chéoÁp suất max  Vật liệu Đồng 3,0 Mpa,  vật liệu Niken 1.0 MpaNhiệt độ 200°C max.Diện tích truyền nhiệt 0.9 m²/unitVật liệu tấm SUS316 Yêu cầu báo giá Close YÊU CẦU BÁO GIÁ...

Bộ đổi nhiệt hàn kín Hisaka BX-05

Nhà cung cấp HISAKAXuất xứ Nhật BảnDòng chảy Đường chéoÁp suất max  Vật liệu Đồng 4,2 Mpa,  vật liệu Niken 3.0 MpaNhiệt độ 200°C max.Diện tích truyền nhiệt 0.5 m²/unitVật liệu tấm SUS316 Yêu cầu báo giá Close YÊU CẦU BÁO GIÁ...

Thiết trao đổi nhiệt hàn kín hisaka

Nhà cung cấp HISAKAXuất xứ Nhật BảnDòng chảy Song song, Đường chéoÁp suất max  1,5 Mpa - 4,2 MpaNhiệt độ 200°C max.Diện tích truyền nhiệt 0.3m²/unit - 98m²/unitVật liệu tấm SUS316 Yêu cầu báo giá Close YÊU CẦU BÁO GIÁ...

Thiết trao đổi nhiệt hàn kín BX-02

Nhà cung cấp HISAKAXuất xứ Nhật BảnDòng chảy Song songÁp suất max  Vật liệu Đồng 4,2 Mpa,  vật liệu Niken 1,5MpaNhiệt độ 200°C max.Diện tích truyền nhiệt 0.3m²/unitVật liệu tấm SUS316 Yêu cầu báo giá Close YÊU CẦU BÁO GIÁ...

Tư vấn trực tuyến
Tư vấn trực tuyến
Hotline tư vấn