Bơm Cánh khế Nakakin

Bơm cánh khế thực phẩm Nakakin là thương hiệu hàng đầu của Nhật. Bơm chuyên cho các lưu chất có độ nhớt cao.

Bơm cánh khế Nakakin JMU

Bơm cánh khế Nakakin được sản xuất 100% tại Nhật, các thành phần chính như cánh bơm và vỏ bơm được đúc tại nhà máy Nakakin.Model: JMU có cấu tạo tương tự như model JM/JO,...

Bơm cánh khế Nakakin JM/JO

Bơm lobe Nakakin JM/JO có các thành phần chính như cánh bơm và vỏ bơm được đúc và gia công tại Nhật. Tất cả các bơm lobe Nakakin được kiểm tra chạy thử tại nhà...

(+84) 0868617374 info@hesco.com.vn