Bơm dẫn động từ

bơm dẫn động từ CDR

Bơm dẫn động từ CDR có lưu lượng đến 300 m3/h và cột áp đến 100m. Bơm dẫn động từ  dùng thay bơm phốt cơ khí cho các ứng dụng có hóa chất độc...

(+84) 0868617374 info@hesco.com.vn