Bơm dẫn động từ

BƠM DẪN ĐỘNG TỪ CDR- ITALY

  • Model: UTS – trục rời
  • model: UTS-B liền trục với động cơ
  • Bơm dẫn động từ chuyên dùng để bơm hóa chất có tính ăn mòn cao và độc hại nên không dùng phốt làm kín cơ khí để tránh rò rỉ ra môi trường.
  • Chi tiết tham khảo thêm http://cdrpompe.com/en/

bơm dẫn động từ CDR

Bơm dẫn động từ CDR có lưu lượng đến 300 m3/h và cột áp đến 100m. Bơm dẫn động từ  dùng thay bơm phốt cơ khí cho các ứng dụng có hóa chất độc...

Tư vấn trực tuyến
Tư vấn trực tuyến
Hotline tư vấn