Bơm công nghiệp

Bơm cánh khế Nakakin JMU

Bơm cánh khế Nakakin được sản xuất 100% tại Nhật, các thành phần chính như cánh bơm và vỏ bơm được đúc tại nhà máy Nakakin.Model: JMU có cấu tạo tương tự như model...

Bơm cánh khế Nakakin JM/JO

Bơm lobe Nakakin JM/JO có các thành phần chính như cánh bơm và vỏ bơm được đúc và gia công tại Nhật. Tất cả các bơm lobe Nakakin được kiểm tra chạy thử tại...