Thiết bị trao đổi nhiệt ống chùm

Thiết bị trao đổi nhiệt ống chùm Kamui dùng cho để nâng/ giải nhiệt:

  • Dầu thủy lực
  • Hóa chất
  • Nước sạch/ Nước biển
  • Thực phẩm
  • Dược phẩm

Chi tiết vui lòng xem thêm http://www.kamui.co.jp/english/products/shell_and_tube/

THIẾT BỊ TRAO ĐỔI NHIỆT ỐNG CHÙM KAMUI MÃ BC

  Thiết bị trao đổi nhiệt ống chùm Kamui - mã BC(Y) series water-cooled heat exchanger is a bare-tube one(with rolling fin outside),of traditional structure.The small-size product is the immovable type of the ture-plate,the model is...