Thiết bị trao đổi nhiệt ống chùm

Thiết bị trao đổi nhiệt ống chùm Kamui dùng cho để nâng/ giải nhiệt:

  • Dầu thủy lực
  • Hóa chất
  • Nước sạch/ Nước biển
  • Thực phẩm
  • Dược phẩm

Chi tiết vui lòng xem thêm http://www.kamui.co.jp/english/products/shell_and_tube/

Tư vấn trực tuyến
Tư vấn trực tuyến
Hotline tư vấn