Van góc ESG 3 cổng điều khiến khí nén – 103 Series Pneumatic Three-Way Angle Seat Valve