Thay thế bộ trao đổi nhiệt Hãng A tại nhà máy thủy điện