Gioăng trao đổi nhiệt

Gioăng trao đổi nhiệt Hisaka U series

Gioăng trao đổi nhiệt Hisaka Ux series Nhà cung cấp HISAKA Vật liệu NBR, EPDM, IIR, FPM, Silicone, TCG, etc Nhiệt độ 180° Môi chất Nước, nước biến, hóa chất, hơi nước… Yêu cầu báo giá Close YÊU CẦU BÁO GIÁ ...

Gioăng trao đổi nhiệt Hisaka

Gioăng trao đổi nhiệt Hisaka Nhà cung cấp HISAKA Vật liệu NBR, EPDM, IIR, FPM, Silicone, TCG, etc Nhiệt độ 180° Môi chất Nước, nước biến, hóa chất, hơi nước… Yêu cầu báo giá Close YÊU CẦU BÁO GIÁ ...