Gioăng trao đổi nhiệt

Gioăng trao đổi nhiệt Hisaka U series

Gioăng trao đổi nhiệt Hisaka Ux seriesNhà cung cấp HISAKAVật liệu NBR, EPDM, IIR, FPM, Silicone, TCG, etcNhiệt độ 180°Môi chất Nước, nước biến, hóa chất, hơi nước… Yêu cầu báo giá Close YÊU CẦU BÁO GIÁ...

Gioăng trao đổi nhiệt Hisaka

Gioăng trao đổi nhiệt HisakaNhà cung cấp HISAKAVật liệu NBR, EPDM, IIR, FPM, Silicone, TCG, etcNhiệt độ 180°Môi chất Nước, nước biến, hóa chất, hơi nước… Yêu cầu báo giá Close YÊU CẦU BÁO GIÁ...

Tư vấn trực tuyến
Tư vấn trực tuyến
Hotline tư vấn